Elektrická skříň pro chladírny

  • Návod k obsluze MTC-5060

    Návod k obsluze MTC-5060

    MTC-5060 má funkce jako: 2 displeje zobrazující 2 hodnoty teploty, stisknutí tlačítka pro kontrolu a nastavení parametru, kontrolky pro zobrazení pracovního režimu, uživatel může snadno ovládat, aniž by musel rozumět složitým parametrům, specifikovat všechny funkce jako: chlazení, odmrazování atd. MTC-5060 se používá hlavně pro řízení teploty v chladírnách.